130723_wie_zijn_wij_banner

BVR is een toonaangevend adviesbureau bestaande uit stedenbouwers, landschappers en planologen die vanuit hun vak met een open houding werken aan ruimtelijke vraagstukken. Ons werk is sterk beeldend.

Met een frisse blik onderzoeken we de opgave en bekijken we waar de energie in de samenleving zit. Wij zijn in staat om bestaande kennis, ruimtelijke kwaliteiten, programma’s en lokale kracht te verbinden met actuele ontwikkelingen en innovaties. Wij zetten ruimtelijk ontwerp in om partijen te binden en de kansen  te onderzoeken. Daardoor ontstaat nieuwe dynamiek en ruimte voor partijen om samen aan de slag te gaan.

Wij werken zowel op de grote als op de kleine schaal en het liefst in combinatie. Wij benaderen vraagstukken integraal en zijn inhoudelijk gedreven. Vanuit deze inhoudelijke focus organiseren wij een passend werkproces. Vaak interactief en altijd resultaat gericht. Onze opdrachtgevers komen zowel uit de publieke als de private sector.

Naast ons werk aan actuele vraagstukken nemen wij deel aan kwaliteitsteams, vakjury’s, adviescommissies, raden van bestuur, panels en expertmeetings. Wij delen onze kennis met onderwijsinstellingen en publiceren over actuele thema’s.

Onze kracht zit in de wisselwerking tussen inhoud, proces, ontwerp en realisatie.