130322_Valkenburg_blauwe_kamer_xs
Het masterplan dat BVR adviseurs ontworpen heeft voor het voormalig vliegkamp Masterplan heeft een plek gekregen in de etalage van De Blauwe Kamer.
De gelaagde opbouw vanuit de archelogie, landschap en water zorgt voor een landschappelijke basis waarbinnen de woningbouw zich langzaam kan gaan ontwikkelen.
Op dit moment worden de inspraakreactie verwerkt en verwacht wordt dat het masterplan rond de zomer vastgesteld wordt door de gemeenteraad van Katwijk.
BVR werkt nu verder aan een kwaliteitsboek waarin de kwaliteiten uit het masterplan worden geborgd. Het kwaliteitsboek is de basis voor de verdere stedenbouwkundige en architectonische uitwerkingen.