120521_iba_blauwe_kamer_banner

In het aprilnummer 2012 van Blauwe Kamer (vakblad voor landschapsarchitectuur en stedenbouw) vertelt Bernadette Janssen over het IBA dat in Parkstad Limburg wordt voorbereid. Met de IBA-werkmethode moeten de bestuurders de regie loslaten en ruimte geven aan onverhoedse ontwikkelingen, aldus Janssen. Medio 2012 wordt in Parkstad Limburg het besluit genomen over het al of niet organiseren van een IBA. De voorbereidingen op dit besluit middels een bidboek zijn in volle gang.