120508_kaft_masterscriptie_steven_stolk

Steven Stolk is in het kader van de master Urban and Regional Planning aan de Universiteit van Amsterdam cum laude afgestudeerd op zijn onderzoek naar stedelijke, groene openbare ruimte (SGOR) als waardecreateur. Aanleiding voor zijn onderzoek is de druk op het kwaliteitsniveau van de groene openbare ruimte in de stad door onder andere  overheidsbezuinigingen. Hierdoor lijkt een grotere betrokkenheid van de markt en maatschappij onvermijdelijk. In zijn onderzoek, dat zowel in Nederland als in New York heeft plaatsgevonden, heeft hij gekeken naar alternatieve mogelijkheden om de ontwikkeling en het beheer van SGOR te organiseren en financieren. De verdiencapaciteit en het publieke belang van SGOR stonden centraal. Iedere stad en iedere plek vraagt een eigen werkwijze, toch kan veel inspiratie opgedaan worden uit de New Yorkse beheerconstructies en zienswijzen op de groene openbare ruimte. Deze inspiratie heeft hij vertaald  in acht lessen voor de Nederlandse planningspraktijk.

download samenvatting scriptie