120423_artikel_ijsselmeergebied-1

In het artikel 'Een nieuw hoofdstuk in de Zuiderzeewerken' bepleiten Bart Bomas van BVR en Geert de Vries van Infram een proefondervindelijke aanpak in het Deltaprogramma. Het is één van de lessen die zij trekken uit het project Maatregelenboek IJsselmeergebied van het Deltaprogramma. Het artikel is verschenen in: Groen vakblad voor ruimte in stad en landschap,april 2012, nr. 4.


Klik hier voor het Maatregelenboek IJsselmeergebied