provincies_werken_aan_ruimtelijke_kwaliteit_artikel_hblank

Ruimtelijke kwaliteit is voor alle provincies een speerpunt van beleid. Het achterliggende doel: zorgen dat ruimtelijke transformaties aansluiten bij de typische omgevingskenmerken en sociaal culturele kenmerken van een gebied of zorgen dat ze een gebied een nieuwe betekenis geven. Iedere verandering dient meerwaarde te hebben, soms in financieel opzicht, maar zeker in ruimtelijke beleving en gebruikswaarde.

Lees hier het hele artikel voor het IPO door Hilde Blank