101213_bvr_publicatie_jaarboek_ls_2010_banner

BVR staat met twee projecten in het jaarboek landschap en stedenbouw 2010, de Glasparel en de Kustvisie DUIN.

101123_bvr_glasparel_x_droombeeld
De Glasparel is een gebiedsconcept voor een 165 ha groot gebied dat ligt aan de noordzijde van de Zuidplaspolder, aan de rand van Waddinxveen. Het gebiedsconcept voorziet in menging en dubbel ruimtegebruik. Door glastuinbouw te mengen met wonen, water en groen wordt de menselijke maat teruggebracht in het polder- en glastuinbouwlandschap. Door de menging kan de glastuinbouw ook rendabel duurzame warmte leveren aan de naastgelegen woningen, bedrijven en kantoren. In de Glasparel gaan glastuinbouw en ruimtelijke kwaliteit hand in hand. Kringloopsluiting is het uitgangspunt.
Lees meer over de Glasparel

101020_bvr_almere_collage
Kustvisie Almere Duin is een stedenbouwkundige visie voor de ontwikkeling van de kustzone van Almere. De visie creëert een ‘on-Almeers' kunstmatig duinlandschap, een radicaal getransformeerde landschap. Hiermee krijgt Almere een krachtige identiteitsdrager voor de Kustzone, voor het grote (woon)programma en de kustrecreatie.
lees meer over de Kustvisie