De gemeenten Noordoostpolder, Steenwijkerland en Lemsterland en de provincie Flevoland hebben brainstormavonden gehouden over de Toekomst van de Zuyderzeerand. Bewoners werden gevraagd mee te denken en mee te praten over de ontwikkeling van dit gebied. De Zuyderzeerand is het gebied waar de voormalige Zuiderzeekust grenst aan de Noordoostpolder. De belangstelling was enorm. De drie avonden trokken zo'n 400 bezoekers.


Er kwamen veel ideeën boven drijven om de streek sociaal en economisch een impuls te geven. Dit gebeurde aan de hand van een aantal economische kansen, zoals die zijn benoemd door het onderzoeksbureau BVR in de verkenning ‘Gebiedsontwikkeling Zuyderzeerand'. De betrokkenen gaven aan veel waarde te hechten aan de landschappelijke kenmerken van het gebied en willen dat deze zoveel mogelijk behouden blijven. Er zijn ook groepen die vinden dat er gekeken moet worden naar nieuwe functies en een nieuwe vaarverbinding. Economische dragers waar men kansen in ziet zijn: recreatie en toerisme en vernieuwing in de landbouw. Er is zorg voor jongeren, dat ook zij in dit gebied kunnen blijven, maar dan moet er wel werk voorhanden zijn.

klik hier om naar het artikel te gaan