Het derde Blauwe Kamer-debat over ‘Belvedere op de snijtafel'

In het oktobernummer van de Blauwe Kamer worden drie projecten getoetst op Belvedere-kwaliteit. De drie hoogleraren Belvedere zijn in discussie gegaan met de projectleiders van deze projecten. Ad de Bont, BVR-adviseur zat in het panel en reflecteerde op de drie discussies. Hij is met name ingegaan op de uitvoeringsaspecten van de drie projecten.
In het debat over de ‘Structuurvisie snelwegpanorama's' van het ministerie van VROM ging hij onder andere in op de actuele verrommelingsdiscussie. De Structuurvisie snelwegpanorama's moet hier een antwoord op geven. Hij stelde dat de hele discussie deel uitmaakt van het ‘planologisch populisme'.

Lees verder in het artikel uit het blad de Blauwe Kamer.