In de loop van tien jaar is Barendrecht in inwonertal bijna verdubbeld. Het huidige centrum is bij deze schaalvergroting in zekere zin achtergebleven. Sinds het aantreden van een nieuw college van B&W in juni 2006 wordt zorgvuldig toegewerkt naar een Centrumplan. 

Gemeenteraad, winkeliers en bewoners zijn maximaal betrokken bij de te maken keuzes. Inmiddels is een voorkeursmodel vastgesteld, dat de basis vormt voor de verdere uitwerking. Sjoerd Klompmaker, projectleider van BVR en Bob Biesheuvel, gemeentelijk projectleider, vertellen over de planvorming - een ingewikkeld en langdurig proces.  artikel in relatiemagazine com.wonen