"Waar is in het regeerakkoord de ruimtelijke ordening gebleven?" was Hilde Blank's belangrijkste vraag tijdens de vrjrsparty.

Op woensdag 21 maart vond de jaarlijkse KEI-vjrsparty plaats in de Verkadefabriek in Den Bosch.
Vijf professionals, waaronder Hilde Blank, namen plaats op de zeepkist en gaven in vijf minuten een recensie over het nieuwe kabinetsbeleid. Het verslag kunt u hier downloaden.