Marcel Musch, projectleider van BVR, laat zich tijdens een door Rabo Vastgoed georganiseerd rondetafelgesprek met een breed gezelschap van betrokkenen bij de stad uit over de complexe problematiek van uitstroom van middeninkomens uit de stad. Lees verder in Rabo Vastgoed Magazine.