De binnenstad hoort het brandpunt van stedelijke activiteiten te zijn. In Almelo is dat te weinig het geval. Het is er te stil, op sommige plekken staan panden leeg en de stad verliest te veel koopkracht aan omliggende gemeenten.
Er loopt een aantal herstructureringsprojecten, onder meer op voormalige fabrieksterreinen, maar voor de binnenstad als geheel hebben zij onvoldoende rendement. Bij de voorbereiding van een ruimtelijke visie voor Almelo, werd duidelijk dat de oorzaken niet alleen in de binnenstad zelf lagen, maar in de gehele stad en zijn positie in de regio. Zo ontstond een complete systeemaanpak: het Masterplan Almelo met daarin opgenomen een structuurplan voor de binnenstad. De gemeente heeft het opgesteld in samenwerking met een onderzoeks- en ontwerpteam onder leiding van BVR adviseurs.

Lees verder in Blauwe Kamer