Onder de titel: Vorm blijven geven aan de ruimte – nieuwe allianties in de stadsontwikkeling - heeft Agnes Franzen, werkzaam bij BVR een bijdrage geleverd aan de publicatie: In dienst van de stad. Deze publicatie is verschenen als catalogus bij de tentoonstelling ‘In Dienst van de Stad: 25 jaar werken van de stedenbouwkundige diensten van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

De publicatie maakt deel uit van de meerjarige serie Dutch Urbanism Today. De tentoonstelling is op 28 september j.l. geopend op de faculteit der Bouwkunde in Delft zal de komende maanden te zien zijn in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Van 24 maart t/m 14 april is de tentoonstelling te zien in het atrium in Den Haag.

Vorm blijven geven aan de ruimte