Het college van B&W van Arnhem heeft het stedenbouwkundig plan voor het Coberco-kwartier in hoofdlijnen akkoord bevonden. Voorwaarde is wel dat er een hoogwaardige uitwerking plaatsvindt van het gepresenteerde plan.
Lees verder op zibb.nl