Ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan publiceerde BVR het boek BVR NL RUIMTE EN REGIE. Het boek beschrijft de proceskant van de Nederlandse stedenbouw en de ruimtelijke ordening.

Nederland verandert. Het gebruik en de inrichting van het landschap, de dorpen en steden, de openbare ruimte zijn voortdurend in beweging. Aan dat proces proberen stedenbouwkundigen sturing te geven. Daarvoor is samenwerking tussen betrokken partijen van groot belang. In het krachtenspel van de ruimtelijke ordening hebben bewoners, projectontwikkelaars, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven een invloedrijke positie verworven naast bestuurders en plannenmakers. Om tot een effectieve aanpak te komen, moeten daarbij voortdurend verschillen in belangen, ambities en visies worden overbrugd. Het werkterrein van de stedenbouwkundige heeft zich de afgelopen jaren sterk verbreed. Een mooi, goed doordacht plan is noodzakelijk, maar niet voldoende. Het vermogen om bruggen te slaan, samenwerking tot stand te brengen en vooruitgang te boeken in de weerbarstige wereld van planprocessen is bepalend voor succes of mislukking.

BVR NL vertelt over de aanpak van BVR, niet alleen een bron van opmerkelijke, vaak innovatieve plannen, maar ook van boeiende verhalen over de wereld achter de schermen van de stadsontwikkeling. Aan de hand van voorbeeldprojecten worden de opvattingen van BVR in woord en beeld toegelicht. Daarbij komt zowel het verhaal van de stedenbouwkundige aan bod als dat van andere partijen, zoals de ontwikkelaar en de bestuurder. Het werk van BVR wordt in een bredere context geplaatst door essays van experts over het krachtenveld van de ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling. Het boek laat zien hoe een intensieve wisselwerking tussen strategie, ontwerp en realisatie een voorwaarde is om te kunnen sturen aan ruimtelijke ontwikkeling.

ISBN 90 6868 363 2