101019_bvr_venlo_maquette
Frederik Hendrik kazerne Venlo, 2010Product: Stedenbouwkundige uitwerking en tentoonstelling
Opdrachtgever: Gemeente Venlo

Een nieuwe kans midden in de stad, dat is de Frederik Hendrik Kazerne voor Venlo. Aan de Maas en tegenover het historische centrum van Venlo is een gebied van 20 hectare vrijgekomen. Deze strategische locatie heeft de gemeente overgenomen van het rijk en gereserveerd voor een bijzonder programma. Dit bood zich al snel aan. VVV Venlo heeft ambities om in 2013 al een nieuw stadion en multifunctioneel centrum te bouwen en het liefst midden in de stad.
De ontwikkeling van zo'n publiek programma op deze historische plek, de plek waar in de 14e eeuw het fort Sint Michiel was gelegen, verdient een bijzondere benadering. De gemeente besloot om de mogelijkheden breed in beeld te brengen. Hiertoe heeft de gemeente BVR en XDGA gevraagd elk drie uitwerkingen te maken voor het kazernegebied.

101019_bvr_venlo_plankaart

Het Multifunctionele centrum met voetbalstadion is een belangrijke stap om het Kazernegebied een spannend nieuw onderdeel van de stad te maken. Dit alleen is echter niet voldoende. Om nieuwe investeerders naar de stad te trekken moet een aantrekkelijk nieuw vestigingsklimaat worden georganiseerd, waarvan het stadion de troefkaart is. BVR heeft hiertoe drie uiteenlopende concepten ontwikkeld. Het gaat hierbij om een concept van een interessant en aantrekkelijk programma, slimme clustering maar ook om de ruimtelijke inrichting en sfeer die bij een nieuw programma hoort.

101019_bvr_venlo_collage_2

Onder de titel ‘Plezier aan de Maas' zijn de kansen verkend om het gebied als stedelijk recreatiegebied te ontwikkelen. Het model ‘De siertuin van ondernemend Venlo' richt zich op de ontwikkeling van een ontmoetingsplek voor onderwijs en bedrijven die zich nu buiten het zicht van de stad in de periferie bevindt. ‘Sporten in het fort' neemt de historie als uitgangspunt bij het creëren van een centrum van sport en gezondheid.

101019_bvr_venlo_collage

Mede dankzij de concepten van BVR spraken Holland Casino, het ROC en andere partijen concreet hun interesse uit om mee te doen in de ontwikkeling van het Kazernegebied. Ook het Cradle 2 Cradle laboratorium is gedurende het proces ontstaan en een vast onderdeel geworden van het programma voor het Kazernegebied. In de latere uitwerking ‘Fortpark aan de Maas' zijn elementen uit de verschillende modellen geïntegreerd, zoals het C2C lab, het park als waterzuiverend systeem, het historische fort en de kazerne als onderlegger voor een stadspark en de programmatische mix van onderwijs, sport en vermaak.

101019_bvr_venlo_inloopavond

De uitwerking voor het Kazernegebied is in samenhang met de Structuurschets voor het centrum ontwikkeld. Programmatische, ruimtelijke en financiële keuzes zijn op elkaar afgestemd. BVR heeft intensief samengewerkt met bijvoorbeeld de gemeentelijke diensten en allerlei stakeholders. De plannen voor het centrum en voor het Kazernegebied zijn gepresenteerd met maquettes, film en live presentaties. Dit alles heeft geleid tot een breed draagvlak. De Structuurschets Stedelijk Centrum 2025, de Uitwerking Kazernegebied en de uitkomsten van de stadsdebatten zijn aan de gemeenteraad voorgelegd. De voorkeur ging uit naar "Sporten in het Fort" en "Plezier aan de Maas" van BVR en "Lijnstad" van XDGA. Een verdere verdieping was nodig om tot een keuze te komen. In 2010 wordt voor het centrum en het Kazernegebied een Structuurvisie opgesteld.

BVR in samenwerking met Bouwman Architectuurpresentatie


101019_bvr_venlo_centrum_centrumkaart
structuurschets Stedelijk Centrum 2025 Venlo, 2009Product: Structuurschets
Opdrachtgever: Gemeente Venlo

Venlo wil uitgroeien tot de centrumstad van de Euregio. Een aantrekkelijk stedelijk centrum is een voorwaarde voor deze ambitie. Om dit mogelijk te maken heeft BVR heeft een structuurschets voor het centrum opgesteld. Deze structuurschets bevat een strategie waarin de projecten niet als incidentele ontwikkelingen worden opgevat, maar ze worden beschouwd vanuit een integraal perspectief. De projecten vormen een samenhangend programma dat de vitaliteit van Venlo als geheel ondersteunt en versterkt. De stad gaat haar ruimtelijke kernkwaliteiten benutten, er wordt bewust ingezet op de ontwikkeling van strategische plekken. Venlo krijgt hierdoor in 2025 een centrum dat de centrumstad van de Euregio waardig is. De Structuurschets Stedelijk Centrum is geen blauwdruk, maar een inspiratiebron die een richting schetst waarin het centrum kan ontwikkelen. De Structuurschets is de basis voor een investeringsstrategie tot 2025.

101019_bvr_venlo_centrum_plan_kaart_2

In de Structuurschets adviseert BVR om sterk te focussen. Er is nu veel concurrentie tussen projecten en er ontbreekt voldoende programma. De stad profiteert bovendien te weinig van de economische dynamiek in de periferie van de gemeente. Venlo kiest voor de versterking en ontwikkeling van drie gebieden: de historische binnenstad, het Zuidkwadrant en het Kazernegebied. Tot 2025 wordt vooral in deze gebieden geïnvesteerd en wordt hier programma geconcentreerd.
De historische binnenstad is het hart van de regio. Alle stedelijke functies worden hier geconcentreerd in een gemengd stedelijk milieu. De dynamiek van de stad concentreert zich langs het historisch assenkruis, aan het waterfront en bij de stadspoorten. De Roermondsepoort wordt de hotspot voor de jeugdcultuur. In luwe gebieden in en rond het historische centrum is ruimte voor rustige woonbuurten.

101019_bvr_venlo_centrum_collage2

Het Zuidkwadrant (Maaswaard), gelegen net ten zuiden van de historische binnenstad, ontwikkelt zich tot een broedplaats van kennis en creativiteit. Het industriële Nedinsco complex is het hart van het nieuwe onderwijscluster. Met het nieuwe duurzame C2C stadskantoor laat Venlo zijn innovatieve kracht zien. Het Zuidkwadrant groeit uit tot een volwaardig onderdeel van het stedelijk centrum.

In het Kazernegebied komen het nieuwe multifunctionele centrum en stadion van VVV. Met een krachtige profilering kan Venlo hier investeringen aantrekken, bijvoorbeeld als stedelijk recreatiegebied, ontmoetingsplek voor ondernemend Venlo of centrum van sport en gezondheid. Het gebied krijgt weer betekenis voor de stad en groeit uit tot visitekaartje van de Euregionale Centrumstad Venlo.
De Structuurschets voor het centrum is in samenhang met een uitwerking voor het Kazernegebied ontwikkeld. Programmatische, ruimtelijke en financiële keuzes zijn op elkaar afgestemd. BVR heeft intensief samengewerkt met bijvoorbeeld de gemeentelijke diensten en allerlei stakeholders. De plannen voor het centrum en voor het Kazernegebied zijn gepresenteerd met maquettes, film en live presentaties. Dit alles heeft geleid tot een breed draagvlak. De Structuurschets Stedelijk Centrum 2025, de Uitwerking Kazernegebied en de uitkomsten van de stadsdebatten zijn aan de gemeenteraad voorgelegd. In 2010 wordt voor het centrum en het Kazernegebied een Structuurvisie opgesteld.

 101019_bvr_venlo_centrum_collage

BVR in samenwerking met Bouwman Architectuurpresentatie