101020_bvr_nieuwvalkenburg_omgeving
ISP Nieuw Valkenburg Opdrachtgever: Projectbureau Locatie Valkenburg
Product: Integraal Structuuplan

Het Integraal Structuurplan (ISP) voor de Locatie Valkenburg (Nieuw Valkenburg) is een volgende stap op weg naar de planontwikkeling van het voormalige marinevliegkamp. Het laat de hoofdkeuzes zien voor de verdere uitwerking. Het schept ook de condities voor het hoge ambitieniveau om een aantrekkelijke en internationaal georiënteerde woon-, recreatie- en werklocatie in de Randstad te maken. . Het ISP is een globaal plan met de nodige flexibiliteit naar de toekomst, gezien de onderzekerheid rond de aanleg van infrastructuur. De Locatie Valkenburg ligt midden tussen typische Hollandse landschappen: kust, duinen, landgoederen, polders.

Het plan biedt ruimte aan circa 5.000 woningen in een rijk palet aan woonmilieus, een nieuw hoogwaardig bedrijventerrein en een grote variatie aan recreatieve, publieke en commerciële voorzieningen.
Nieuw Valkenburg combineert de bijzondere Hollandse stedenbouwtraditie met de kennis van nieuwe innovatieve bouwtechnieken en speelt in op de hedendaagse inzichten in woonwensen en duurzaamheidprincipes, zoals hergebruik van de landingsbanen, inpassen en versterken van de ecologische zone, verdichting rondom openbaar vervoer, benutten van de waterkwaliteit en inpassen van de cultuurhistorie.

101020_bvr_nieuwvalkenburg_plankaart

Ruimtelijke structuur
Het plan is gemaakt met liefde voor het detail, met oog voor een zorgvuldige balans tussen open ruimte en bebouwing. Het biedt een rijke variatie aan woon- en werkmilieus, openbare ruimte, landschappen en waterstructuren. In het plan wordt gebruik gemaakt van de aanwezige kwaliteiten uit de directe omgeving zoals het Valkenburgse Meer, de Ommedijkse polder, de Mient Kooltuin en de centra van Katwijk en Leiden.

101020_bvr_nieuwvalkenburg_groenebuffer

Brandpunt binnen het gebied is de korte landingsbaan die de verschillende (woon)milieus met elkaar verbindt en die tevens de verbindingsroute vormt tussen het Valkenburgse Meer en de boulevard van Katwijk. Aan de korte landingsbaan komen ontmoetingsplekken en de belangrijkste wijkvoorzieningen te liggen.
De korte landingsbaan is ook de plek waar de omgevingskwaliteiten het beste beleefd kunnen worden.
Om te voorkomen dat de, nog aan te leggen, Rijnlandroute de barriere tussen Nieuw Valkenburg en bestaand Katwijk nog verder vergroot is voorgesteld de infrastructuur te overbouwen met een werkpark. Het werkpark biedt ruimte aan kennisintensieve bedrijven voor lokale en regionale werkgelegenheid. Het parkeren en de logistiek liggen voor een deel onder het maaiveld zodat het park ook door bewoners kan worden gebruikt. De halte van de nieuw aan te leggen RijnGouwelijn ligt centraal aan het werkpark en aan het dichtst bebouwde deel van de Locatie Valkenburg.

Proces
Een serie expertmeetings over onder andere bodem, archeologie, internationaal topmilieu, sociaal, infrastructuur en duurzaamheid ging vooraf aan het maken van het ISP en vormde daarvoor belangrijke input.
Tijdens de inspraakperiode is een ‘Week van Nieuw Valkenburg' georganiseerd, met daarin onder andere informatiebijeenkomsten, fietstochten over het vliegkamp, fotowedstrijd en een krijtfestijn voor jonge kinderen op het plein voor de hangars.
Het ISP is in het najaar van 2008 door de gemeenteraden van Katwijk en Wassenaar vastgesteld. In 2009 zijn uitwerkingen voor de groene delen van Nieuw Valkenburg gemaakt: het streefgebied Groene Buffer en de ontwerpverkenning Mient Kooptuin. In 2010 werkt BVR aan het (pré)masterplan Nieuw Valkenburg.

101020_bvr_nieuwvalkenburg_doorsnede