141218-BVR-glaskracht

Product: strategisch advies en pilot
Opdrachtgever: LTO Noord Glaskracht

BVR adviseurs ondersteund, samen met Jorna Advies, LTO Noord Glaskracht met het moderniseren van de glastuinbouw sector. In de provincie Zuid-Holland ligt tot 2020 een opgave om 750 hectare te moderniseren. In dit onderzoek staan de ondernemers en hun ondernemingen centraal en niet de overheden, brancheorganisaties en andere belanghebbenden. In pilots werken we aan concrete resultaten met een vijftal ondernemers. We helpen ze in de modernisering van hun bedrijf. We verbinden de glastuinbouw met lessen uit andere sectoren en formuleren beeldverhalen en een handelingsperspectief. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hilde Blank en Marnix de Vos.