151208 BVR rivierenbuurt

Product: Gebiedsperspectief Rivierenbuurt en omgeving
Opdrachtgever: gemeente Den Haag

BVR adviseurs helpt de gemeente Den Haag met het maken van een gebiedsvisie voor de Rivierenbuurt. Eerst wordt er een gebiedsperspectief geschetst waarin zowel een lange termijn perspectief als korte termijn maatregelen worden benoemd. Het lange termijn perspectief hangt samen met majeure infrastructurele ingrepen op stadsniveau waardoor het Schenkviaduct kan worden gesloopt. Voor de korte termijn maatregelen ligt de focus op het verbeteren van de woon- en leefkwaliteit. Onderdeel van de studie is een wandeling met ondernemers en buurtbewoners en andere betrokkenen om een goed beeld te krijgen wat er speelt en leeft in de wijk. De opgave heeft zich daarmee verbreed van een infrastructurele opgave naar een gebiedsopgave en van een gemeentelijke opgave naar een opgave voor de stad en voor de mensen die wonen en werken in de Rivierenbuurt en omgeving.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hilde Blank of Bart Bomas.