160104 KaartvandeStad Uitsnede

Product: Advies en maken van kaarten
Opdrachtgever: gemeente Rotterdam

In nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam werkt BVR aan “De nieuwe kaart van Rotterdam”. Het gaat steeds beter met de stad Rotterdam, ingezet beleid werkt. De dienst stadsontwikkeling ziet de veranderingen, brengt deze in kaart en verbindt deze verandering aan de nieuwe opgaven voor de stad. Wat is de volgende stap! Dit doen zij in gesprek met partners uit de stad. BVR adviseert en ondersteunt de dienst in dit werkproces.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bernadette Janssen.