180419 kracht van regionaal ontwerp

De transitieopgaven vragen om een nieuwe kijk op de inrichting van stad en land. Regionaal ontwerp vanuit de stedenbouw kan dat activeren. Hilde houdt een warm pleidooi om regionaal ontwerp in te zetten om opgaven te doorgronden, verbanden te leggen en kansen te verkennen. Gebruik de diepe ondergrond en de cultuurhistorische lagen ter inspiratie en om gebieden karakter te geven maar ga er niet dogmatisch mee om. nieuwe opgaven vragen om eigentijdse ingrepen in landelijk en stedelijk gebied.

Op de foto van links naar rechts: Bart Krol, Adri Bom, Hilde Blank, Henk Ovink