o team leden

Het O-team is tijdens de afsluiting van Het Jaar van de Ruimte in 2015 gelanceerd. Joost Schrijnen, Geurt van Randeraat en Hilde Blank hebben de afgelopen 2 jaar succesvol opdrachtgevers geholpen hun projecten een stap verder te brengen. Het inzetten van ontwerpkracht om de opgave aan te scherpen bij ruimtelijke vraagstukken is succesvol gebleken. Na 2 intensieve jaren is het O-Team vernieuwd. Klaas de Boer, Marcus Fernhout en Ingeborg Thoral nemen het stokje over. Voor meer informatie over de resultaten van het eerste O-Team en de kennismaking met het nieuwe team kijk op www.oteam.nl.