171018 BVR Venlo Velden

BVR werkt aan een toekomstschets voor het gebied Venlo-Velden (oostelijke Maasoever) en Groot-Boller (westelijke Maasoever). Dit gebied langs de Maas krijgt een belangrijke rol in de hoogwaterveiligheid van regio Venlo.

Er zijn daarbij verschillende opties mogelijk, van dijkverhoging, dijkverlegging tot rivierverruiming. Om komende jaren goede keuzes te kunnen maken, wordt eerst een wenkend perspectief geschetst voor 2050. Meekoppelkansen en ruimtelijke kwaliteit krijgen daarin een vanzelfsprekende plek. Via interactieve bijeenkomsten onder leiding van BVR zijn bewoners, bedrijven en organisaties betrokken. H+N+S Landschapsarchitecten draagt bij met kennis over dijkversterkingen met kwaliteit. De toekomstschets is eind 2017 klaar en zal daarna worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Meer informatie: Bart Bomas