SER NN advies infra

Als voorzitter van de werkgroep ruimtelijke ordening van de SER-NN heeft Hilde Blank het advies over Infrastructuur Noord Nederland na 2023 gepresenteerd. Vanuit de kracht van het noorden: dataport, energieport, logistiek en de aanwezige kennisinfrastructuur (onderwijs en bedrijfsleven), zijn kansen geformuleerd voor Noord Nederland, zoals vestiging Europees kennisinstituut Waterstof economie en Fieldlab voor Smart Farming. Ook staat in het advies snellere en frequentere verbindingen naar Randstad en Duitsland. Nieuwsgierig? lees het advies.