170728 DUIN kreek

BVR heeft de opdracht om Kreekbos Zuid uit te werken in een stedenbouwkundig plan als onderdeel van het succesvolle nieuwe woongebied DUIN aan de rand van Almere.

Wij werken al 8 jaar aan DUIN voor Amvest in nauwe samenwerking met ZUS.

Kreekbos Zuid is net als Noorder,- en Zuiderduin een gebied waar het landschap dominant is aan het wonen. Kreekbos Zuid is een rijk bosgebied aan de voet van de DUINdijk. Door het bos loopt een helder kreek. Deze kreek vormt ook straks een waardevol onderdeel van het Kreekbos Zuid als woongebied.