170410 Alkmaar banner

Het college van Alkmaar zoekt oplossingsrichtingen voor het bereikbaarheidsvraagstuk van Alkmaar Oost. BVR vliegt deze opgave aan vanuit  verschillende invalshoeken:
-    ontwikkeling van mobiliteit (invloed digitalisering, elektrificatie, deeleconomie, knooppunten);
-    positionering Alkmaar op grotere schaal (dynamiek om Alkmaar heen, MRA Kop Noord Holland, West Friesland, de kust);
-    de kracht en parels van Alkmaar (ruimtelijke kwaliteit, openbare ruimte, gebouwen, identiteit/kernwaarden).
In een interactieve werkbijeenkomst wordt het college uitgedaagd om tot onconventionele oplossingsrichtingen te komen.