170412 BVR Overheid VS Bijenkorf

CID staat voor Central Innovation District.  Gemeente Den Haag gaat dit district verder inhoud geven door middel van een businesscase. BVR gaat samen met Ecorys deze case uitwerken.

De businesscase vraagt onderzoek op het gebied van stedenbouw, verkeer, landschap/publieke ruimte, civiele werken, wensen van partners en financieel inzicht in de kosten en de baten.

Eerder heeft BVR gewerkt aan het concept van het CID.