160907 BVR Impressie St Mariewal

Vergroenen, verbinden en verwonderen: enthousiaste bewoners van Gouda dromen van een singelpark. BVR presenteerde in 2016 hiervoor een planschets. Inmiddels tekent landschapsarchitect Bart Bomas van BVR aan enkele detailuitwerkingen in opdracht van de stichting Singelpark Gouda. De wens is om stenige kades te veranderen met bloesembomen, bijenplanten en gras voor je blote voeten. De stichting start nog dit voorjaar met de uitvoering.
Meer info: Bart Bomas