161130 BVR ZOHO

BVR heeft in samenwerking met Emma Studio een maquette workshop voor het stadmakerscongres ontwikkeld en begeleidt. Tijdens de workshop werden stadmakers gevraagd om in 10 minuten ZoHo, de succesvolle hotspot voor ondernemende stadmakers, te verdichten. Daarbij was de uitdaging om tenminste 400 woningen aan de huidige woningvoorraad in ZoHo toe te voegen. Tijdens het stadmakerscongres zijn 38 unieke ontwerpen voor ZoHo gemaakt. Deze ontwerpen zullen worden gebruikt ter inspiratie voor de stadmakers van ZoHo.

161130 BVR ZOHO 2