161006 BVR eindadvies kwaliteitsteam twente

Het kwaliteitsteam Technology Base Twente heeft een stevig pleidooi gehouden om de aansturing van de ontwikkeling van het vliegveld Twente in handen te leggen van een onafhankelijke, niet ambtelijke, gebiedsregisseur. Belangrijk is het gebied actief in de markt te zetten, de tijd te nemen voor de ontwikkeling en nee zeggen wanneer er initiatieven komen die niet passen binnen het gebiedsprofiel. Via ontwerpend onderzoek kan samen met geïnteresseerde partijen geschetst worden waar ze in het gebied een plek kunnen kijken en hoe de gebruikers elkaar kunnen versterken en faciliteiten kunnen delen.

Met dit advies beëindigt het kwaliteitsteam, bestaande uit Hilde Blank (voorzitter), Arjan van Timmeren (innovatie en duurzaamheid), Marc Ibelings (architect) en Marinke Steenhuis (cultuurhistoricus), haar werkzaamheden. Lees hier het advies.