161104 BVR campusvisie UU

In opdracht van de universiteit Utrecht werkt BVR aan een toekomstvisie voor de universiteit Utrecht. Het gaat specifiek over de drie universiteitscampussen: binnenstad, University College Utrecht op de voormalige Kromhoutkazerne en USP De Uithof. Vraagstukken die aan de orde komen zijn: Bereikbaarheid en verbindingen; Sport, gezondheid en buitenruimte; Kennis en vastgoed; Wonen en voorzieningen. De campusvisie is de basis voor het masterplan dat in 2017 wordt opgesteld.