160412 BVR Venlo boulevard maas

De Maas als innovatieve en duurzame bron voor stad, natuur en economie. Dat is de kern van het advies ‘Leven met de Maas’ van BVR aan regio Venlo.

De dijken langs de Maas bij Venlo moeten de komende jaren worden versterkt. Daarbij gaan hoogwaterveiligheid en ruimtelijke-economische ontwikkeling hand in hand. Stad en rivier moeten weer een eenheid gaan vormen. Ruimtelijke kwaliteit en het authentieke karakter van de Maasvallei zijn hiervoor de uitgangspunten, met daarbij het streven naar ruimte waar het kan en dijken waar het moet. BVR schetste niet alleen een wenkend toekomstperspectief. Ook werd met ontwikkelpaden tot 2100 in beeld gebracht hoe je daar stapsgewijs komt. Een grote kans blijkt de gecombineerde aanleg van hoogwatergeul Venlo-Velden en uitbreiding van de gemeentelijke bargeterminal door een verplaatsing van een jachthaven.

Met Leven met de Maas rondt BVR de werkzaamheden af voor koploperproject “Maas-Venlo” binnen het Deltaprogramma Maas. Tussen voorjaar 2015 en zomer 2016 organiseerde BVR met LievenseCSO en de gemeente Venlo een traject van interactieve werksessies en expertbijeenkomsten met maatschappelijke partners en private gebiedspartijen. Het doel van de zoektocht: kansrijke combinaties hoogwaterveiligheid en ruimtelijk-economische ontwikkeling in de Maasvallei bij Venlo. Beeldende perspectieven als ‘Waterstad’, ‘Balkon op de Maas’ en ‘Maaspark’ passeerden de revue. Ze leverden de maatregelensets op voor een integraal toekomstbeeld, met aandacht voor meerlaagse veiligheid. In het najaar van 2016 wordt Koploper Maas-Venlo naar verwachting MIRT Verkenning. Zo bouwt de regio door aan Leven met de Maas.

> Klik hier voor Leven met de Maas 2016
> Klik hier voor de Notitie Kansrijke Perspectieven 2015
> klik hier voor de flyer 2015