Hilde Blank is door de minister benoemt als lid van het Begeleidingscollege Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).  Het Begeleidingscollege van het PBL heeft tot taak toezicht te houden op zowel de wetenschappelijke kwaliteit als de maatschappelijke relevantie van het PBL. Toezicht houden op de wetenschappelijke kwaliteit behelst in ieder geval de zorg voor periodieke visitaties. BVR adviseurs vertaald in haar werk vaak de onderzoeken van het PBL naar de praktijk en gebruikt de onderzoeken als kennisbron voor haar ontwerpend onderzoek. Zie ook het persbericht.