160510 Uitnodiging Expertmeeting Ontwerp en Wet

Hilde Blank is op 18 mei één van de experts die haar visie zal etaleren over de relatie Ontwerp en Wet. Hilde Blank: “De nieuwe omgevingswet heeft de vraag naar en waardering voor ontwerpend onderzoek weer een nieuwe impuls gegeven. De ontwerpbenadering is hard nodig om gesteld te staan voor de nieuwe opgaven die op Nederland afkomen en een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van onze woon-en leefomgeving.” 

Uitnodiging