160328 corridor

BVR werkt in opdracht van Ministerie IenM en de provincie Gelderland aan de profilering van de knooppunten in de Goederencorridors Zuid en Oost (MIRT onderzoek). Uitgangspunt is het nationaal programma Beter Benutten. Wij werken aan deze klus met de gebiedspartijen.