160329 BVR kaart ondergrond

Hilde Blank, voorzitter commissie Ruimtelijke Ordening SER raad Noord Nederland heeft 21 maart het SER advies ‘kansen voor de ondergrond’ gepresenteerd. Juist in het Noorden waar de ondergrond veel emoties oproept, is het belangrijk waardevrije kennis te ontwikkelen. Deze kennis kan worden ingezet om de bronnen in de ondergrond te benutten voor duurzame toepassingen. Door het doen van kleinschalige pilots wordt kennis verkregen en ontstaat er nieuwe werkgelegenheid. lees hier het advies.