160317 BVR bkkc

Op donderdag 7 april 2016 organiseert bkkc Brabants kenniscentrum kunst en cultuur de expertmeeting 'omgevingskwaliteit | feit of fictie?'. Aanleiding is de Omgevingswet die vanaf 1 januari 2018 van kracht is. Met Co Verdaas, adviseur en bestuurlijk verkenner implementatie omgevingswet, Wouter Toorenoren, omgevingspsycholoog, en Hilde Blank, directeur BVR. vanuit haar eigen praktijk en de ervaringen met het O team, gaat in op meerwaarde van de ontwerpende discipline. Voor meer informatie: http://www.bkkc.nl/agenda/2016-april/omgevingskwaliteit-feit-of-fictie