160216 BVR Uitvoeringsagenda Greenport Aalsmeer

De Stuurgroep Greenport Aalsmeer heeft op 11 februari de ‘Uitvoeringsagenda Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer‘ vastgesteld. De uitvoeringsagenda is door BVR in het afgelopen half jaar in een energiek en interactief proces met overheden en ondernemers opgesteld. Deze actiegerichte agenda faciliteert, daagt uit en stimuleert de modernisering van de glastuinbouw. De uitvoeringsagenda bestaat uit 7 actiepunten. Zie voor meer informatie www.greenportaalsmeer.nl. De rapportage is hier te vinden. Voor verdere vragen over het project kunt u contact opnemen met Hilde Blank en Marnix de Vos.