160114 BVR Plabeka

BVR onderzoekt samen met Ecorys en de Vrije Universiteit Amsterdam en in opdracht van de Metropool Regio Amsterdam de kwalitatieve behoefte aan werkmilieus. Wij maken daarvoor kansenkaarten. Met de ontwikkeling van de kansenkaarten signaleren we behoeftes en waar dingen samenkomen. Dit is niet te vertalen in een meer traditionele vraag aanbod analyse, maar gaat sterk over de kwalitatieve behoefte aan formele en informele werkmilieus. Deze behoefte komt voort uit trends en ontwikkelingen en transities in de economie en daarmee uit de nieuwe economie. Dit kwalitatieve onderzoek loopt parallel aan een kwantitatieve vraagraming (door Ecorys, de VU en Gerlof Rienstra) naar werkmilieus. Eind maart worden de bevindingen van beide onderzoeken met elkaar geconfronteerd. Het resultaat is een belangrijke bouwstenen voor de actualisatie van de Plabeka van de MRA.
Voor informatie: neem contact op met Marnix de Vos