160208 BVR Hoeksche Waard

De Hoeksche Waardenmakerij is weer van start gegaan. Nu al is er een mooie eerste oogst van zo’n 20 initiatieven. Die zijn op tafel gelegd tijdens de eerste bijeenkomst met initiatiefnemers op 3 februari. Het is de basis voor een energiek traject de komende maanden. BVR is onderdeel van het gebiedsteam dat lokale initiatiefnemers in de noordrand van het eiland stimuleert om ‘waardenketens’ te bouwen. In opdracht van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW). 

Meer informatie: Bart Bomas of Bernadette Janssen

Zie: www.hoekschewaardenmakerij.nl

Krantenartikel AD