160104 nieuwjaar1

BVR wenst iedereen een dynamisch 2016 toe en bedankt haar opdrachtgevers die ervoor gezorgd hebben dat we 2015 met mooie resultaten hebben afgerond:

Amvest, Gemeente Venlo, Greenport Aalsmeer, LTO Noord Glaskracht, Provincie Overijssel, de gemeente Enschede, Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard, Gemeente Den Bosch, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, Ministerie van IenM, Het LEI, Regio Westfriesland, Heijmans en ‘s Heeren Loo, Lievense CSO, Gemeente Dordrecht, Havenbedrijf Rotterdam, Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie en gemeente Oude IJsselstreek

BVR werkt in 2016 verder aan succesvolle projecten:

  • Ruimtelijk Masterplan De Zaanse Schans, waar BVR start met een nieuwe opdracht.
  • Het O-team, waar BVR het ministerie van IenM ondersteunt in het activeren van ontwerpkracht bij nieuwe opgaven in het ruimtelijke domein.
  • MIRT onderzoek Maas Venlo, waarvoor BVR in 2015, samen met LievenseCSO, de notitie kansrijke perspectieven heeft opgeleverd en waarin we in 2016 verder werken aan het gebiedsverhaal met concrete deeluitwerkingen.
  • Duin Almere, waar BVR, samen met Bureau ZUS, stap voor stap verder werkt aan de realisatie van een prachtig woon- duin landschap.
  • Quarentaine gebied Rotterdam, waar BVR, samen met MEI architecten, werkt aan een toekomstvisie.
  • Central Innovation District Den Haag, waarvoor BVR, samen met Atelier Tordoir, in 2015 een positionpaper heeft gemaakt in de vorm van spel.
  • Technology Base Twente, waarvoor BVR in 2015 een gebiedsprofiel met spelregels heeft gemaakt.
  • Hoeksche Waardemakerij Noordrand, in vervolg op de Hoeksche Waardemakerij voor de Zuidrand die BVR in 2014 succesvol heeft afgerond.

BVR heeft in 2015 bijzondere projecten afgerond:

Nieuwe toekomst voor ondernemers tuinbouwsector: Het tuinbouwbedrijf centraal in de Greenport; Uitvoeringsagenda Greenport Aalsmeer, gebiedsprofiel en spelregels Technology Base Twente, Gebiedsvisie Rivierenbuurt Den Haag, landschapsplan voor de Zeesluis Terneuzen, De studie Spoorzone Den Bosch, stedenbouwkundige plan Noordwijkerduin, de Kaart van de Stad Rotterdam, kansenkaarten en handelingsperspectieven voor Westland-Oostland, adviestraject gemeenschappelijke Raden structuurvisie Westfriesland, Visualisaties openbare ruimte Dordrecht en advies centrum Varsseveld.