151116 Banner website

 

Op 1 december 2015 werden de resultaten van Koploperproject Maas Venlo gepresenteerd aan de betrokken gebiedspartijen. De voorgestelde perspectieven en bouwstenen voor een hoogwaterveilige en economisch krachtige regio kregen veel bijval. Zo lijkt een koppeling tussen uitbreiding van de gemeentelijke bargeterminal, een verplaatsing van een jachthaven en de aanleg van een hoogwatergeul kansrijk. Met deze en andere kansrijke perspectieven daagt Venlo alle partijen uit om mee te werken aan realisatie van de ambitie ‘Leven met de Maas’. Het komende jaar zullen hiervoor de benodigde ontwerpuitwerkingen worden gemaakt en zal worden gezocht naar financiering. Op weg naar realisatie van de plannen moet het koploperproject eind 2016 de status ‘MIRT verkenning’ krijgen.


BVR en LievenseCSO ondersteunen de gemeente hierin. Zij oogstten veel lof met de wervende Notitie Kansrijke Perspectieven. Op grond van het ontwerpende onderzoek kende de Minister van Infrastructuur en Milieu dit Koploperproject de status MIRT-Onderzoek toe.
> Klik hier voor de Notitie Kansrijke Perspectieven
> klik hier voor de flyer

De dijken langs de Maas bij Venlo moeten de komende jaren worden versterkt. De regio Venlo wil daarbij een sterke koppeling leggen tussen hoogwaterveiligheid en ruimtelijke-economische ontwikkeling. Hiervoor dient het koploperproject “Maas-Venlo” binnen het Deltaprogramma Maas. BVR voert dit project uit samen met LievenseCSO.


Via de methode van ontwerpend onderzoek wordt gezocht naar kansrijke combinaties die zowel een bijdrage leveren aan de hoogwaterproblematiek als de kansen voor de gebiedsontwikkeling van concrete ontwikkellocaties aan de Venlose Maas. Vanuit het motto Leven met de Maas worden verschillende scenario's verkend, passend bij het profiel van Venlo en haar regio. De resultaten vormen de basis van het MIRT onderzoek dat in 2016 verder vorm zal krijgen op weg naar de status ‘MIRT verkenning’ eind 2016. Voor meer informatie kunt u terecht bij Hilde Blank en Bart Bomas.