151208 BVR rivierenbuurt

In opdracht van de gemeente Den Haag werkt BVR adviseurs aan een gebiedsperspectief voor de Rivierenbuurt en omgeving. In deze buurt speelt al jarenlang de wens om het Schenkviaduct te slopen. Tot op heden is het Schenkviaduct vooral benaderd als een onderhoudsprobleem. Nu nieuw onderzoek heeft aangetoond dat deze urgentie minder hoog is, er ruimte ontstaan om breder over dit gebied na te denken en strategische partners te vinden voor de herontwikkeling. Het gebiedsperspectief geeft een toekomstbeeld weer en wordt aangegeven welke maatregelen op korte en middellange termijn kunnen worden uitgevoerd om de leefkwaliteit van deze Haagse wijk te verbeteren.