160510 BVR Utrecht Oost

In opdracht van de provincie Utrecht, gemeente Utrecht, ministerie IenM, Rijksuniversiteit Utrecht en Utrecht Science Park, werkt BVR aan de gebiedsverkenning Utrecht Oost. Dit is een onderdeel van het MIRT onderzoek dat in het najaar aangeboden wordt aan de minister van IenM. BVR organiseert samen met de projectgroep interactieve ontwerpateliers waarbij een compacte groep partijen en deskundigen uit de omgeving worden uitgenodigd. De gebiedsverkenning moet gezien worden als het samenhangende kopverhaal boven op de vele deelprojecten die momenteel in Utrecht en de regio lopen. Het project wordt eind 2016 afgerond.