151014 BVR Technology Base Twente

Hilde Blank presenteert gebiedsprofiel en spelegels Technology Base Twente (TBT). In een bijeenkomst met Raads- en Statenleden en het maatschappelijke partijen heeft Hilde Blank (voorzitter kwaliteitsteam) op 27 oktober het gebiedsprofiel en de spelregels voor de ontwikkeling van vliegveld Twente gepresenteerd. Voorzitter van het Topteam, Aad Veenman, presenteerde dezelfde avond zijn adviezen voor het ontwikkelen van een productieketen voor de moderne maakindustrie in de HTSM sector, die een plek kan krijgen op het vliegveld.

Het gebiedsprofiel is gebaseerd op het oeroude landgoedprincipe en gaat uit van de kernwaarden van het gebied en het activeren van partijen. Het kwaliteitsteam start met het opbouwen van een (TBT)community bestaande uit huidige en toekomstige eigenaren en huurders/gebruikers van het gebied. Inzet is het bevorderen van onderlinge interactie en samenwerking zodat er vanuit een gedeeld beeld aan de ontwikkeling van het gebied wordt gewerkt. Het gebiedsprofiel, de spelregels voor beeldkwaliteit en de adviezen voor de HTSM sector zijn hier te downloaden, alsmede het Persbericht.