150928 BVR polder nieuw inzicht

Bernadette Janssen is docent voor het atelier regionaal ontwerpen bij de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Dit doet zij samen met Wolbert van Dijk. Tijdens het atelier leren studenten ontwerpend te onderzoeken, hun eigen opgaven te formuleren, een redeneerlijk opbouwen en planvorming op strategisch niveau. De regio zijn de polders van Flevoland.


De IJsselmeerpolders zijn jong en gemaakt om Nederland van voedsel te voorzien. Het weerspiegelt de vooruitgang van de Nederland; onze wederopbouw. Maar zijn de zorgvuldig ontworpen systemen van de IJsselmeerpolders voldoende bruikbaar voor de opgaven van de toekomst? Tijdens het atelier gaan de studenten naar de toekomstige toegevoegde waarden van de polders voor Nederland.


De eindpresentatie van het atelier is op 18 december 2015.