150728-BVR-westlandoostland

De provincie Zuid-Holland werkt met de gemeente Westland aan een strategisch handelingsperspectief Greenport Westland-Oostland. Het vertrekpunt van dit handelingsperspectief zijn de verschillende verdiencapaciteiten.

Lei Wageningen UR heeft deze opdracht gekregen. Zij hebben BVR en VanBergenKolpa architecten gevraagd om de ruimtelijke consequenties van de verdiencapaciteiten in beeld te brengen en relaties te bouwen met andere economische programma’s in de regio.