Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben Hilde Blank benoemd als lid van de Adviescommissie Innovatiedriehoek. De Innovatiedriehoek zet zich in om het regionale vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven en kennisinstellingen in Twente te verbeteren. Een belangrijke uitdaging is het zichtbaar maken van innovatie bij gebiedsontwikkeling. De adviescommissie adviseert de provincie op welke wijze innovatiegelden het beste ingezet kunnen worden. Naast Hilde Blank (ruimtelijke ontwikkeling) zitten Brigitte van Egten (innovatief ondernemer van o.a. Wagner solar) en Geert van Etten (Enabling Technology Fund) in de commissie.