Kickoff en werkatelier van BVR in de Week van de Openbare Ruimte
22 april 2015, themadag Ruimte & Stad

Op woensdag 22 april is de themadag Ruimte & Stad in de Week van de Openbare Ruimte. Op deze dag krijgen de bezoekers een inspirerende kick off lezing van Hilde Blank over de belangrijkste thema’s en trends in het ontwerp en inrichting van de openbare ruimte. Circulaire steden, burgerparticipatie, klimaatbestendige steden, big data, onderhoud en beheer passeren de revue.

Bart Bomas leidt diezelfde dag een werkatelier over klimaatbestendige steden. Samen met de deelnemers gaan we op zoek naar praktisch toepasbare kennis voor de openbare ruimte.

De Week van de Openbare Ruimte wordt georganiseerd door Acquire Publishing en bestaat uit 3 aparte kennisdagen met elk een specifiek thema. Uit de publieke sector komen bestuurders en leidinggevende ambtenaren zoals beleidsmakers, hoofden uitvoering en gebiedsregisseurs. Uit het bedrijfsleven komen directie en management van marktpartijen. Daarbij komen ook stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, ontwerpers en wetenschappers. Aanmelden kan nog! Inmiddels hebben zich meer dan 450 deelnemers aangemeld.

Zie: http://www.weekvandeopenbareruimte.nl/nl/home


Bart Bomas van BVR organiseert tijdens de Week van de Openbare Ruimte op 21-23 april op het Landgoed De Vanenburg op de Dag Ruimte & Stad een werkatelier over klimaatadaptatie. In zijn werkatelier richt Bomas het vizier op niet zozeer op het technisch, probleemoplossend kader maar focust op burgers en bedrijven en hoe die in beweging te krijgen. Beelden en kansen voor de stadseconomie spelen daarbij de hoofdrol.

BVR heeft ervaring met deze onorthodoxe invalshoek. In opdracht van het ministerie van I&M onderzocht BVR in Rotterdam, Arnhem, Kampen en Eindhoven de mogelijkheden om burgers enthousiast te maken voor klimaatadaptatie.

Het onderzoek, ingebed in het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering, leverde verrassende resultaten op. Een van de conclusies was dat  ’klimaatbestendig zijn’ een enorme kans is voor steden. “Klimaatadaptatie is een instrument in city marketing. Maak je stad onderscheidend door met burgers en bedrijven gezamenlijk op te trekken. In het werkatelier geven we handvaten hoe je zo’n proces succesvol aanpakt.”